آلمان شهرلرین نۆفوسا گؤره سیرالانماسی

جدول دَییشدیر

سیرا شهرین آدی ایللر سخلیغ
[km²] (2015)
Ew. /km²(2015) Änd. [%] (Vorjahr) Großstadt erst­mals1 Bun­des­land
1939[۱] ۱۹۵۰ ۱۹۶۰ ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۵
1 برلین1 ۴٬۳۲۱٬۵۲۱ ۳٬۳۳۶٬۰۲۶ ۳٬۲۷۴٬۰۱۶ ۳٬۲۰۸٬۷۱۹ ۳٬۰۴۸٬۷۵۹ ۳٬۴۳۳٬۶۹۵ ۳٬۳۸۲٬۱۶۹ ۳٬۴۶۰٬۷۲۵ ۳٬۵۲۰٬۰۳۱ 891,68 3.948 1,45 1747 شابلون:DE-BE
2 هامبورق1 ۱٬۶۹۸٬۳۸۸ ۱٬۶۰۵٬۶۰۶ ۱٬۸۳۶٬۹۵۸ ۱٬۷۹۳٬۶۴۰ ۱٬۶۴۵٬۰۹۵ ۱٬۶۵۲٬۳۶۳ ۱٬۷۱۵٬۳۹۲ ۱٬۷۸۶٬۴۴۸ ۱٬۷۸۷٬۴۰۸ 755,30 2.366 1,40 1787 شابلون:DE-HH
3 مونیخ ۸۱۵٬۲۱۲ ۸۳۱٬۹۳۷ ۱٬۱۰۱٬۳۸۴ ۱٬۳۱۱٬۹۷۸ ۱٬۲۹۸٬۹۴۱ ۱٬۲۲۹٬۰۲۶ ۱٬۲۱۰٬۲۲۳ ۱٬۳۵۳٬۱۸۶ ۱٬۴۵۰٬۳۸۱ 310,70 4.668 1,45 1852 شابلون:DE-BY
4 کولن1 ۷۶۸٬۳۵۲ ۵۹۴٬۹۴۱ ۸۰۱٬۱۴۲ ۸۴۹٬۴۵۱ ۹۷۶٬۶۹۴ ۹۵۳٬۵۵۱ ۹۶۲٬۸۸۴ ۱٬۰۰۷٬۱۱۹ ۱٬۰۶۰٬۵۸۲ 405,02 2.619 1,33 1852 شابلون:DE-NW
5 فرانکفورت ۵۴۸٬۲۲۰ ۵۳۲٬۰۳۷ ۶۷۵٬۰۰۹ ۶۶۶٬۱۷۹ ۶۲۹٬۳۷۵ ۶۴۴٬۸۶۵ ۶۴۸٬۵۵۰ ۶۷۹٬۶۶۴ ۷۳۲٬۶۸۸ 248,31 2.951 2,10 1875 شابلون:DE-HE
6 اشتوتقارت ۴۵۴٬۳۴۶ ۴۹۷٬۶۷۷ ۶۳۷٬۳۶۶ ۶۳۴٬۲۰۲ ۵۸۰٬۶۴۸ ۵۷۹٬۹۸۸ ۵۸۳٬۸۷۴ ۶۰۶٬۵۸۸ ۶۲۳٬۷۳۸ 207,35 3.008 1,84 1874 شابلون:DE-BW
7 دوسلدورف ۵۳۵٬۷۵۳ ۵۰۰٬۵۱۶ ۶۹۷٬۸۹۱ ۶۶۰٬۹۶۳ ۵۹۰٬۴۷۹ ۵۷۵٬۷۹۴ ۵۶۹٬۳۶۴ ۵۸۸٬۷۳۵ ۶۱۲٬۱۷۸ 217,41 2.816 1,27 1882 شابلون:DE-NW
8 دورتموند ۵۳۷٬۸۶۵ ۵۰۷٬۳۴۹ ۶۴۰٬۸۰۲ ۶۴۰٬۶۴۲ ۶۰۸٬۲۹۷ ۵۹۹٬۰۵۵ ۵۸۸٬۹۹۴ ۵۸۰٬۴۴۴ ۵۸۶٬۱۸۱ 280,71 2.088 0,98 1894 شابلون:DE-NW
9 اسن ۶۶۴٬۵۲۳ ۶۰۵٬۴۱۱ ۷۲۹٬۴۶۲ ۶۹۶٬۴۱۹ ۶۴۷٬۶۴۳ ۶۲۶٬۹۷۳ ۵۹۵٬۲۴۳ ۵۷۴٬۶۳۵ ۵۸۲٬۶۲۴ 210,34 2.770 1,54 1896 شابلون:DE-NW
10 لایپزیق ۷۰۲٬۱۵۵ ۶۱۷٬۵۷۴ ۵۸۹٬۶۳۲ ۵۸۳٬۸۸۵ ۵۶۲٬۴۸۰ ۵۱۱٬۰۷۹ ۴۹۳٬۲۰۸ ۵۲۲٬۸۸۳ ۵۶۰٬۴۷۲ 297,39 1.885 2,94 1871 شابلون:DE-SN
11 برمن ۳۵۴٬۱۰۹ ۴۴۴٬۵۴۹ ۵۶۳٬۲۷۰ ۵۹۲٬۵۳۳ ۵۵۵٬۱۱۸ ۵۵۱٬۲۱۹ ۵۳۹٬۴۰۳ ۵۴۷٬۳۴۰ ۵۵۷٬۴۶۴ 325,56 1.712 1,03 1875 شابلون:DE-HB
12 درسدن ۶۲۹٬۷۱۳ ۴۹۴٬۱۸۷ ۴۹۳٬۶۰۳ ۵۰۲٬۴۳۲ ۵۱۶٬۲۲۵ ۴۹۰٬۵۷۱ ۴۷۷٬۸۰۷ ۵۲۳٬۰۵۸ ۵۴۳٬۸۲۵ 328,31 1.656 1,40 1852 شابلون:DE-SN
13 هانوفر ۴۶۴٬۶۴۶ ۴۴۴٬۲۹۶ ۵۷۴٬۶۷۲ ۵۲۱٬۰۰۳ ۵۳۴٬۶۲۳ ۵۱۳٬۰۱۰ ۵۱۵٬۰۰۱ ۵۲۲٬۶۸۶ ۵۳۲٬۱۶۳ 204,15 2.607 1,63 1875 شابلون:DE-NI
14 نورنبرق ۴۲۰٬۳۴۹ ۳۶۲٬۴۵۹ ۴۵۸٬۴۰۱ ۴۷۸٬۱۸۱ ۴۸۴٬۴۰۵ ۴۹۳٬۶۹۲ ۴۸۸٬۴۰۰ ۵۰۵٬۶۶۴ ۵۰۹٬۹۷۵ 186,38 2.736 1,78 1881 شابلون:DE-BY
15 دویسبورق2 ۴۳۳٬۵۳۰ ۴۱۰٬۷۸۳ ۵۰۳٬۶۴۱ ۴۵۲٬۷۲۱ ۵۵۸٬۰۸۹ ۵۳۵٬۴۴۷ ۵۱۴٬۹۱۵ ۴۸۹٬۵۹۹ ۴۹۱٬۲۳۱ 232,80 2.110 1,19 1903 شابلون:DE-NW
16 بوخوم ۳۰۵٬۴۶۹ ۲۸۹٬۸۰۴ ۳۶۲٬۴۹۰ ۳۴۳٬۸۰۹ ۴۰۰٬۷۵۷ ۳۹۶٬۴۸۶ ۳۹۱٬۱۴۷ ۳۷۴٬۷۳۷ ۳۶۴٬۷۴۲ 145,66 2.504 0,79 1904 شابلون:DE-NW
17 ووپرتال3 ۳۹۹٬۷۱۸ ۳۶۳٬۲۲۴ ۴۲۱٬۳۷۸ ۴۱۷٬۶۹۴ ۳۹۳٬۳۸۱ ۳۸۳٬۶۶۰ ۳۶۶٬۴۳۴ ۳۴۹٬۷۲۱ ۳۵۰٬۰۴۶ 168,39 2.079 1,34 1884 شابلون:DE-NW
18 بیله‌فلد1 ۱۲۶٬۷۱۱ ۱۵۳٬۶۱۳ ۱۷۴٬۵۲۷ ۱۶۸٬۶۰۹ ۳۱۲٬۷۰۸ ۳۱۹٬۰۳۷ ۳۲۱٬۷۵۸ ۳۲۳٬۲۷۰ ۳۳۳٬۰۹۰ 258,82 1.287 1,00 1930 شابلون:DE-NW
19 بون1 ۹۸٬۷۰۲ ۱۱۵٬۳۹۴ ۱۴۶٬۸۸۹ ۲۷۵٬۷۲۲ ۲۸۸٬۱۴۸ ۲۹۲٬۲۳۴ ۳۰۲٬۲۴۷ ۳۲۴٬۸۹۹ ۳۱۸٬۸۰۹ 141,06 2.260 1,55 1934 شابلون:DE-NW
20 مونستر1 ۱۳۲٬۷۶۰ ۱۱۸٬۴۹۶ ۱۸۰٬۸۷۱ ۱۹۸٬۸۷۸ ۲۶۹٬۶۹۶ ۲۵۹٬۴۳۸ ۲۶۵٬۶۰۹ ۲۷۹٬۸۰۳ ۳۱۰٬۰۳۹ 303,28 1.022 2,60 1915 شابلون:DE-NW
21 کارلسروهه ۱۸۴٬۴۸۹ ۱۹۸٬۸۴۰ ۲۴۰٬۴۵۰ ۲۵۹٬۰۹۱ ۲۷۱٬۸۹۲ ۲۷۵٬۰۶۱ ۲۷۸٬۵۵۸ ۲۹۴٬۷۶۱ ۳۰۷٬۷۵۵ 173,46 1.774 2,57 1901 شابلون:DE-BW
22 مانهایم ۲۸۰٬۳۶۵ ۲۴۵٬۶۳۴ ۳۱۱٬۳۸۳ ۳۳۲٬۳۷۸ ۳۰۴٬۳۰۳ ۳۱۰٬۴۱۱ ۳۰۶٬۷۲۹ ۳۱۳٬۱۷۴ ۳۰۵٬۷۸۰ 144,96 2.109 1,98 1897 شابلون:DE-BW
23 آوقسبورق ۱۸۰٬۰۳۹ ۱۸۵٬۱۸۳ ۲۰۶٬۴۲۲ ۲۱۳٬۲۳۰ ۲۴۸٬۳۴۶ ۲۵۶٬۸۷۷ ۲۵۴٬۹۸۲ ۲۶۴٬۷۰۸ ۲۸۶٬۳۷۴ 146,84 1.950 1,87 1909 شابلون:DE-BY
24 ویسبادن1 ۱۶۵٬۶۴۶ ۲۲۰٬۷۴۱ ۲۵۷٬۲۹۳ ۲۵۰٬۷۱۵ ۲۷۴٬۴۶۴ ۲۶۰٬۳۰۱ ۲۷۰٬۱۰۹ ۲۷۵٬۹۷۶ ۲۷۶٬۲۱۸ 203,92 1.355 0,40 1905 شابلون:DE-HE
25 قلزنکیرشن4 ۳۱۷٬۵۰۵ ۳۱۵٬۴۶۰ ۳۸۸٬۶۰۸ ۳۴۷٬۰۷۴ ۳۰۴٬۳۸۶ ۲۹۳٬۷۱۴ ۲۷۸٬۶۹۵ ۲۵۷٬۹۸۱ ۲۶۰٬۳۶۸ 104,94 2.481 1,05 1903 شابلون:DE-NW
26 مونشن‌قلادباخ1, 5 ۱۲۸٬۴۱۸ ۱۲۴٬۸۷۹ ۱۵۲٬۴۱۴ ۱۵۱٬۰۸۵ ۱۲۸٬۳۲۹ ۲۵۹٬۴۳۶ ۲۶۳٬۰۱۴ ۲۵۷٬۹۹۳ ۲۵۹٬۹۹۶ 170,47 1.525 1,22 1921 شابلون:DE-NW
27 براونشوایق ۱۸۹٬۶۲۸ ۲۲۳٬۷۶۰ ۲۴۲٬۴۸۹ ۲۲۳٬۲۷۵ ۲۶۱٬۱۴۱ ۲۵۸٬۸۳۳ ۲۴۵٬۸۱۶ ۲۴۸٬۸۶۷ ۲۵۱٬۳۶۴ 192,17 1.308 1,15 1890 شابلون:DE-NI
28 کمنیتس6 ۳۳۴٬۷۱۳ ۲۹۳٬۳۷۳ ۲۸۶٬۳۲۹ ۲۹۹٬۴۱۱ ۳۱۷٬۶۴۴ ۲۹۴٬۲۴۴ ۲۵۹٬۲۴۶ ۲۴۳٬۲۴۸ ۲۴۸٬۶۴۵ 220,86 1.126 2,10 1883 شابلون:DE-SN
29 کیل ۲۶۱٬۲۹۸ ۲۵۴٬۴۴۹ ۲۷۱٬۶۱۰ ۲۷۱٬۰۷۰ ۲۵۰٬۰۶۲ ۲۴۵٬۵۶۷ ۲۳۲٬۶۱۲ ۲۳۹٬۵۲۶ ۲۴۶٬۳۰۶ 118,65 2.076 1,30 1900 شابلون:DE-SH
30 آخن1 ۱۵۹٬۶۳۱ ۱۲۹٬۸۱۱ ۱۷۰٬۳۶۷ ۱۷۵٬۴۵۱ ۲۴۳٬۹۴۷ ۲۴۱٬۸۶۱ ۲۴۴٬۳۸۶ ۲۵۸٬۶۶۴ ۲۴۵٬۸۸۵ 160,85 1.529 1,05 1888 شابلون:DE-NW
31 هاله (شهر)8 ۲۱۷٬۴۸۰ ۲۸۹٬۱۱۹ ۲۷۷٬۸۵۵ ۲۵۷٬۲۶۱ ۲۳۲٬۲۹۴ ۳۱۰٬۲۳۴ ۲۴۷٬۷۳۶ ۲۳۲٬۹۶۳ ۲۳۶٬۹۹۱ 135,02 1.755 1,94 1890 شابلون:DE-ST
32 ماقدبورق ۳۲۹٬۸۲۴ ۲۶۰٬۳۰۵ ۲۶۱٬۵۹۴ ۲۷۲٬۲۳۷ ۲۸۹٬۰۳۲ ۲۷۸٬۸۰۷ ۲۳۱٬۴۵۰ ۲۳۱٬۵۴۹ ۲۳۵٬۷۲۳ 201,00 1.173 1,47 1882 شابلون:DE-ST
33 فرایبورق1 ۱۰۸٬۴۸۷ ۱۰۹٬۷۱۷ ۱۴۱٬۶۳۷ ۱۶۳٬۵۶۸ ۱۷۵٬۱۰۶ ۱۹۱٬۰۲۹ ۲۰۵٬۱۰۲ ۲۲۴٬۱۹۱ ۲۲۶٬۳۹۳ 153,06 1.479 1,89 1934 شابلون:DE-BW
34 کرفلد7 ۱۷۰٬۲۰۵ ۱۷۱٬۸۷۵ ۲۱۱٬۴۷۹ ۲۲۲٬۶۶۶ ۲۲۳٬۹۶۹ ۲۴۴٬۰۲۰ ۲۳۹٬۹۱۶ ۲۳۵٬۰۷۶ ۲۲۵٬۱۴۴ 137,78 1.634 1,19 1888 شابلون:DE-NW
35 لوبک ۱۴۹٬۵۰۲ ۲۳۸٬۲۷۶ ۲۳۲٬۱۴۰ ۲۳۹٬۹۵۵ ۲۲۰٬۵۸۸ ۲۱۴٬۷۵۸ ۲۱۳٬۳۹۹ ۲۱۰٬۲۳۲ ۲۱۶٬۲۵۳ 214,21 1.010 0,85 1912 شابلون:DE-SH
36 اوبرهاوزن1 ۱۹۱٬۸۲۹ ۲۰۲٬۸۰۸ ۲۵۸٬۶۲۶ ۲۴۶٬۱۹۹ ۲۲۸٬۹۴۷ ۲۲۳٬۸۴۰ ۲۲۲٬۱۵۱ ۲۱۲٬۹۴۵ ۲۱۰٬۹۳۴ 77,10 2.736 0,78 1914 شابلون:DE-NW
37 ارفورت ۱۵۹٬۲۰۱ ۱۸۸٬۶۵۰ ۱۸۶٬۴۴۸ ۱۹۵٬۹۹۴ ۲۱۱٬۵۷۵ ۲۰۸٬۹۸۹ ۲۰۰٬۵۶۴ ۲۰۴٬۹۹۴ ۲۱۰٬۱۱۸ 269,88 779 1,89 1906 شابلون:DE-TH
38 ماینتس1 ۱۵۴٬۰۳۳ ۸۸٬۳۶۹ ۱۳۳٬۰۸۹ ۱۷۴٬۸۵۸ ۱۸۷٬۳۹۲ ۱۷۹٬۴۸۶ ۱۸۲٬۸۷۰ ۱۹۹٬۲۳۷ ۲۰۹٬۷۷۹ 97,74 2.146 1,35 1908 شابلون:DE-RP
39 روستوک1 ۱۱۸٬۰۴۸ ۱۳۳٬۱۰۹ ۱۵۸٬۶۳۰ ۱۹۸٬۶۳۶ ۲۳۲٬۵۰۶ ۲۴۸٬۰۸۸ ۲۰۰٬۵۰۶ ۲۰۲٬۷۳۵ ۲۰۶٬۰۱۱ 181,26 1.137 0,90 1935 شابلون:DE-MV
40 کاسل1 ۲۱۱٬۶۲۴ ۱۶۲٬۱۳۲ ۲۰۶٬۳۵۴ ۲۱۴٬۷۸۵ ۱۹۵٬۹۱۲ ۱۹۴٬۲۶۸ ۱۹۴٬۷۶۶ ۱۹۵٬۵۳۰ ۱۹۷٬۹۸۴ 106,78 1.854 1,66 1899 شابلون:DE-HE
41 هاقن ۱۵۱٬۴۸۱ ۱۴۶٬۴۰۱ ۱۹۵٬۵۰۰ ۲۰۱٬۰۴۲ ۲۱۸٬۹۲۷ ۲۱۴٬۴۴۹ ۲۰۳٬۱۵۱ ۱۸۸٬۵۲۶ ۱۸۹٬۰۴۴ 160,45 1.178 1,25 1928 شابلون:DE-NW
42 هام ۵۶٬۶۸۴ ۵۹٬۸۶۶ ۶۸٬۷۷۵ ۸۴٬۶۲۹ ۱۷۱٬۸۶۹ ۱۷۹٬۶۳۹ ۱۸۲٬۴۲۷ ۱۸۱٬۷۸۳ ۱۷۹٬۳۹۷ 226,43 792 1,60 1975 شابلون:DE-NW
43 زاربروکن1 ۱۳۱٬۲۸۵ ۱۱۱٬۴۵۰ ۱۲۹٬۸۰۱ ۱۲۸٬۲۵۱ ۱۹۳٬۵۵۴ ۱۹۱٬۶۹۴ ۱۸۳٬۲۵۷ ۱۷۵٬۷۴۱ ۱۷۸٬۱۵۱ 167,09 1.066 0,69 1909 شابلون:DE-SL
44 مولهایم آن در رور ۱۳۶٬۸۲۸ ۱۴۹٬۵۸۹ ۱۸۳٬۹۷۹ ۱۹۲٬۱۸۳ ۱۸۱٬۲۷۹ ۱۷۷٬۶۸۱ ۱۷۲٬۸۶۲ ۱۶۷٬۳۴۴ ۱۶۹٬۲۷۸ 91,28 1.854 1,30 1908 شابلون:DE-NW
45 پوتسدام ۱۲۶٬۲۴۱ ۱۱۸٬۱۸۰ ۱۱۵٬۰۰۴ ۱۱۱٬۳۳۶ ۱۳۰٬۹۰۰ ۱۳۹٬۷۹۴ ۱۲۹٬۳۲۴ ۱۵۶٬۹۰۶ ۱۶۷٬۷۴۵ 188,25 891 2,26 1939 شابلون:DE-BB
46 لودویقسهافن1 ۱۴۳٬۹۳۴ ۱۲۳٬۸۶۹ ۱۶۴٬۶۵۷ ۱۷۶٬۲۵۷ ۱۵۹٬۳۹۹ ۱۶۲٬۲۳۳ ۱۶۳٬۳۸۳ ۱۶۴٬۱۷۷ ۱۶۴٬۷۱۸ 77,55 2.124 0,54 1921 شابلون:DE-RP
47 الدنبورق ۷۴٬۱۴۱ ۱۲۲٬۸۰۹ ۱۲۲٬۳۳۷ ۱۳۱٬۵۴۵ ۱۳۶٬۷۶۴ ۱۴۳٬۱۳۱ ۱۵۴٬۸۳۲ ۱۶۲٬۱۷۳ ۱۶۳٬۸۳۰ 102,99 1.591 1,82 1946 شابلون:DE-NI
48 لورکوزن ۴۹٬۹۲۷ ۶۵٬۵۳۱ ۹۳٬۹۴۰ ۱۰۷٬۶۲۶ ۱۶۰٬۸۲۵ ۱۶۰٬۹۱۹ ۱۶۱٬۰۴۷ ۱۶۰٬۷۷۲ ۱۶۳٬۴۸۷ 78,87 2.073 1,21 1963 شابلون:DE-NW
49 اوسنابروک1 ۹۷٬۹۱۸ ۱۰۹٬۵۳۸ ۱۳۵٬۸۲۱ ۱۴۴٬۸۶۴ ۱۵۷٬۳۶۷ ۱۶۳٬۱۶۸ ۱۶۴٬۱۰۱ ۱۶۴٬۱۱۹ ۱۶۲٬۴۰۳ 119,79 1.356 3,51 1939 شابلون:DE-NI
50 زولینقن ۱۴۰٬۴۵۳ ۱۴۷٬۸۴۵ ۱۷۰٬۶۱۹ ۱۷۷٬۱۲۴ ۱۶۶٬۰۸۵ ۱۶۵٬۴۰۱ ۱۶۴٬۹۷۳ ۱۵۹٬۹۲۷ ۱۵۸٬۷۲۶ 89,54 1.773 1,25 1929 شابلون:DE-NW
51 هایدلبرق ۸۴٬۲۷۳ ۱۱۶٬۴۸۸ ۱۲۷٬۵۹۵ ۱۲۱٬۳۹۸ ۱۳۳٬۲۲۷ ۱۳۶٬۷۹۶ ۱۴۰٬۲۵۹ ۱۴۷٬۳۱۲ ۱۵۶٬۲۶۷ 108,83 1.436 1,00 1946 شابلون:DE-BW
52 هرنه1 ۹۴٬۶۳۹ ۱۱۱٬۵۹۱ ۱۱۳٬۲۵۲ ۱۰۳٬۸۴۹ ۱۸۲٬۵۴۲ ۱۷۸٬۱۳۲ ۱۷۴٬۵۲۹ ۱۶۴٬۷۶۲ ۱۵۵٬۸۵۱ 51,42 3.031 0,80 1933 شابلون:DE-NW
53 نویس (شهر) ۵۹٬۶۴۹ ۶۳٬۴۷۸ ۹۳٬۶۸۰ ۱۱۶٬۰۱۳ ۱۴۹٬۳۳۴ ۱۴۷٬۰۱۹ ۱۵۰٬۰۱۳ ۱۵۱٬۳۸۸ ۱۵۵٬۴۱۴ 99,52 1.562 1,81 1963 شابلون:DE-NW
54 دارمشتات1 ۱۱۰٬۵۵۲ ۹۴٬۷۸۸ ۱۳۸٬۷۳۶ ۱۴۱٬۸۴۷ ۱۳۸٬۲۰۱ ۱۳۸٬۹۲۰ ۱۳۸٬۲۴۲ ۱۴۴٬۴۰۲ ۱۵۵٬۳۵۳ 122,09 1.272 2,29 1937 شابلون:DE-HE
55 پادربورن ۳۹٬۹۵۵ ۴۰٬۲۷۰ ۵۲٬۷۷۳ ۶۸٬۲۰۷ ۱۱۰٬۱۵۵ ۱۲۰٬۶۸۰ ۱۳۹٬۰۸۴ ۱۴۶٬۲۸۳ ۱۴۸٬۱۲۶ 179,60 825 2,03 1975 شابلون:DE-NW
56 رقنسبورق ۹۰٬۶۵۱ ۱۱۷٬۲۹۱ ۱۲۳٬۷۵۱ ۱۳۰٬۸۸۸ ۱۳۲٬۶۰۴ ۱۲۱٬۶۹۱ ۱۲۵٬۶۷۶ ۱۳۵٬۵۲۰ ۱۴۵٬۴۶۵ 80,70 1.803 2,23 1940 شابلون:DE-BY
57 اینقولشتات ۳۱٬۳۷۰ ۴۰٬۵۲۳ ۵۲٬۵۴۰ ۷۰٬۵۹۴ ۹۰٬۴۹۰ ۱۰۵٬۴۸۹ ۱۱۵٬۷۲۲ ۱۲۵٬۰۸۸ ۱۳۲٬۴۳۸ 133,37 993 1,10 1989 شابلون:DE-BY
58 وورتسبورق ۱۰۱٬۳۴۵ ۷۸٬۴۴۳ ۱۱۵٬۵۴۱ ۱۱۶٬۳۹۵ ۱۲۸٬۶۵۲ ۱۲۷٬۷۷۷ ۱۲۷٬۹۶۶ ۱۳۳٬۷۹۹ ۱۲۴٬۸۷۳ 87,63 1.425 0,53 1932 شابلون:DE-BY
59 فورت1 ۷۸٬۸۳۸ ۹۹٬۸۹۰ ۹۸٬۶۱۵ ۹۴٬۴۱۵ ۹۹٬۰۸۸ ۱۰۳٬۳۶۲ ۱۱۰٬۴۷۷ ۱۱۴٬۶۲۸ ۱۲۴٬۱۷۱ 63,35 1.960 2,18 1950 شابلون:DE-BY
60 وولفسبورق9 ۶٬۷۹۷ ۲۵٬۴۲۲ ۶۲٬۵۷۷ ۹۰٬۱۱۵ ۱۲۵٬۹۳۵ ۱۲۸٬۵۱۰ ۱۲۱٬۸۰۵ ۱۲۱٬۴۵۱ ۱۲۴٬۰۴۵ 204,08 608 0,83 1972 شابلون:DE-NI
61 افنباخ آم ماین ۸۵٬۱۲۸ ۸۹٬۰۳۰ ۱۱۵٬۰۵۱ ۱۱۸٬۸۴۱ ۱۱۰٬۹۹۳ ۱۱۴٬۹۹۲ ۱۱۷٬۵۳۵ ۱۲۰٬۴۳۵ ۱۲۳٬۷۳۴ 44,89 2.756 2,27 1954 شابلون:DE-HE
62 اولم1 ۶۸٬۵۸۵ ۷۱٬۱۳۲ ۹۰٬۳۸۳ ۹۳٬۱۵۸ ۱۰۰٬۶۷۱ ۱۱۰٬۵۲۹ ۱۱۷٬۲۳۳ ۱۲۲٬۸۰۱ ۱۲۲٬۶۳۶ 118,69 1.033 1,59 1980 شابلون:DE-BW
63 هایلبرن ۷۴٬۲۱۴ ۶۴٬۶۴۳ ۸۷٬۲۰۳ ۱۰۲٬۳۰۰ ۱۱۱٬۹۳۸ ۱۱۵٬۸۴۳ ۱۱۹٬۳۰۵ ۱۲۲٬۸۷۹ ۱۲۲٬۵۶۷ 99,88 1.227 2,27 1970 شابلون:DE-BW
64 فورتسهایم ۷۸٬۳۲۰ ۵۴٬۱۴۳ ۸۱٬۳۷۳ ۹۱٬۱۰۴ ۱۰۶٬۵۰۰ ۱۱۲٬۹۴۴ ۱۱۷٬۱۵۶ ۱۱۹٬۷۸۱ ۱۲۲٬۲۴۷ 98,00 1.247 2,48 1975 شابلون:DE-BW
65 قوتینقن ۴۹٬۶۶۸ ۷۸٬۶۸۰ ۷۷٬۷۸۵ ۱۰۹٬۸۹۲ ۱۲۹٬۶۵۶ ۱۲۱٬۸۳۱ ۱۲۴٬۱۳۲ ۱۲۱٬۰۶۰ ۱۱۸٬۹۱۴ 116,89 1.017 1,06 1964 شابلون:DE-NI
66 بتتروپ ۸۳٬۳۸۱ ۹۳٬۲۶۸ ۱۱۱٬۲۴۶ ۱۰۶٬۲۲۵ ۱۱۴٬۵۷۱ ۱۱۸٬۹۳۶ ۱۲۰٬۶۱۱ ۱۱۶٬۷۷۱ ۱۱۷٬۱۴۳ 100,61 1.164 0,97 1953 شابلون:DE-NW
67 تری‌یر1 ۸۱٬۸۰۸ ۷۵٬۵۲۶ ۸۵٬۲۱۰ ۱۰۳٬۵۹۸ ۹۵٬۵۳۶ ۹۷٬۸۳۵ ۹۹٬۴۱۰ ۱۰۵٬۲۶۰ ۱۱۴٬۹۱۴ 117,13 981 5,94 1969 شابلون:DE-RP
68 رکلینقهاوزن ۸۶٬۳۰۲ ۱۰۴٬۷۹۱ ۱۳۰٬۴۰۵ ۱۲۵٬۳۶۹ ۱۱۹٬۴۱۸ ۱۲۵٬۰۶۰ ۱۲۴٬۷۸۵ ۱۱۸٬۳۶۵ ۱۱۴٬۳۳۰ 66,43 1.721 0,16 1949 شابلون:DE-NW
69 رویتلینقن ۳۷٬۴۲۱ ۴۵٬۷۳۵ ۶۶٬۶۵۹ ۷۹٬۷۰۵ ۹۵٬۴۵۶ ۱۰۳٬۶۸۷ ۱۱۰٬۶۵۰ ۱۱۲٬۴۸۴ ۱۱۴٬۳۱۰ 87,06 1.313 1,65 1988 شابلون:DE-BW
70 برمرهافن1, 10 ۱۱۰٬۹۸۲ ۱۱۴٬۰۷۰ ۱۴۱٬۰۱۷ ۱۴۲٬۹۱۹ ۱۳۸٬۷۲۸ ۱۳۰٬۴۴۶ ۱۲۰٬۸۲۲ ۱۱۳٬۳۶۶ ۱۱۴٬۰۲۵ 93,82 1.215 3,55 1939 شابلون:DE-HB
71 کوبلنتس ۸۶٬۵۰۱ ۶۶٬۴۴۴ ۹۷٬۸۶۷ ۱۲۰٬۰۷۹ ۱۱۳٬۶۷۶ ۱۰۸٬۷۳۳ ۱۰۷٬۹۵۰ ۱۰۶٬۴۱۷ ۱۱۲٬۵۸۶ 105,13 1.071 1,03 1962 شابلون:DE-RP
72 برقیش قلادباخ ۲۳٬۲۸۶ ۳۲٬۶۸۱ ۴۱٬۴۰۹ ۵۰٬۲۲۸ ۱۰۱٬۴۷۲ ۱۰۴٬۰۳۷ ۱۰۵٬۶۹۳ ۱۰۵٬۷۲۳ ۱۱۱٬۳۶۶ 83,09 1.340 1,52 1977 شابلون:DE-NW
73 ینا1 ۶۸٬۳۷۷ ۸۰٬۳۰۹ ۸۱٬۱۹۰ ۸۸٬۱۳۰ ۱۰۳٬۷۱۸ ۱۰۲٬۵۱۸ ۹۹٬۸۹۳ ۱۰۵٬۱۲۹ ۱۰۹٬۵۲۷ 114,76 954 1,22 1975 شابلون:DE-TH
74 رمشاید1 ۱۰۳٬۹۱۲ ۱۰۳٬۲۷۶ ۱۲۵٬۹۱۲ ۱۳۶٬۸۲۲ ۱۲۹٬۰۸۲ ۱۲۳٬۱۵۵ ۱۱۹٬۲۸۷ ۱۱۰٬۵۶۳ ۱۰۹٬۴۹۹ 74,52 1.469 0,45 1929 شابلون:DE-NW
75 ارلانقن1 ۳۳٬۴۷۱ ۵۰٬۰۱۱ ۶۸٬۵۶۹ ۸۵٬۰۶۱ ۱۰۱٬۸۴۵ ۱۰۲٬۴۴۰ ۱۰۰٬۷۷۸ ۱۰۵٬۶۲۹ ۱۰۸٬۳۳۶ 76,95 1.408 1,80 1974 شابلون:DE-BY
76 مئرس1 ۲۹٬۶۴۶ ۳۴٬۸۳۲ ۴۵٬۹۰۸ ۵۳٬۴۱۰ ۹۹٬۹۲۳ ۱۰۴٬۵۹۵ ۱۰۷٬۰۶۲ ۱۰۵٬۵۰۶ ۱۰۴٬۵۲۹ 67,68 1.544 1,56 1975 شابلون:DE-NW
77 زیقن1 ۳۷٬۶۲۲ ۳۸٬۷۸۷ ۴۸٬۲۱۰ ۵۷٬۵۶۳ ۱۱۲٬۳۲۰ ۱۰۹٬۱۷۴ ۱۰۸٬۴۷۶ ۱۰۳٬۴۲۴ ۱۰۲٬۳۵۵ 114,69 892 2,02 1975 شابلون:DE-NW
78 هیلدس‌هایم1 ۶۸٫۶۷۹ ۷۲٫۲۹۲ ۹۴٫۳۵۲ ۹۳٫۳۷۳ ۱۰۲٫۶۱۹ ۱۰۵٫۲۹۱ ۱۰۳٫۹۰۹ ۱۰۲٫۷۹۴ ۱۰۱٬۶۶۷ 92,18 1.103 1,69 1974 شابلون:DE-NI
79 زالتسقیتر1, 11 ۴۵٫۵۹۸ ۱۰۰٫۶۶۷ ۱۰۸٫۸۷۲ ۱۱۹٫۰۳۱ ۱۱۳٫۶۰۰ ۱۱۴٫۳۵۵ ۱۱۲٫۳۰۲ ۱۰۲٫۳۹۴ ۱۰۱٬۰۷۹ 223,92 451 2,14 1942 شابلون:DE-NI
Rang Name Einwohnerzahl Fläche
[km²] (2015)
Ew. /km²(2015) Änd. [%] (Vorjahr) Großstadt erst­mals1 Bun­des­land
1939[۱] ۱۹۵۰ ۱۹۶۰ ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ ۲۰۱۵

گؤرونتو دَییشدیر

قایناق‌لار دَییشدیر

http://www.statistik-portal.de Archived 2017-07-06 at the Wayback Machine. - آلمانین آمار ایداره سی

1 Die Einwohnerzahl der so gekennzeichneten Städte lag seit der erstmaligen Überschreitung der Grenze von 100.000 Einwohnern zeitweise unter dieser Grenze.
2 Duisburg hieß vom 1. August 1929 bis zum 31. März 1935 Duisburg-Hamborn.
3 Wuppertal entstand am 1. August 1929 aus dem Zusammenschluss (unter anderem) der Großstädte Barmen und Elberfeld. Beide Städte zählten schon 1884 jeweils mehr als 100.000 Einwohner. Bis zur Umbenennung am 24. Januar 1930 hieß die Stadt Barmen-Elberfeld.
4 Gelsenkirchen hieß vom 1. April 1928 bis zum 20. Mai 1930 Gelsenkirchen-Buer.
5 Mönchengladbach hieß bis zum 31. Juli 1929 München-Gladbach, ab dem 1. August 1929 bis zum 31. Juli 1933 (mit der eingemeindeten Stadt Rheydt) Gladbach-Rheydt, ab dem 1. اوت ۱۹۳۳ (wieder ohne Rheydt) M. Gladbach (zunächst mit der Aussprache München Gladbach, ab dem 20. Dezember 1950 mit der Aussprache Mönchen Gladbach) und ab dem 11. Oktober 1960 Mönchengladbach.
6 Chemnitz hieß vom 10. Mai 1953 bis zum 31. Mai 1990 Karl-Marx-Stadt.
7 Krefeld hieß vom 1. August 1929 bis zum 24. آوریل ۱۹۴۰ Krefeld-Uerdingen a. Rh.
8 Einwohnerzahl 1990 nach Eingemeindung von Halle-Neustadt am 6. Mai desselben Jahres.
9 Wolfsburg trug vom 1. Juli 1938 bis zum 24. Mai 1945 den Namen Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben.
10 Bremerhaven hieß vom 1. November 1939 bis zum 31. Dezember 1946 Wesermünde.
11 Salzgitter hieß bis zum 22. Januar 1951 Watenstedt-Salzgitter.

[[Datei:Bevölkerungsentwicklung Deutscher Großstädte seit 1990.png|links|mini|hochkant=2|Bevölkerungsentwicklung seit der Wiedervereinigung bis 2008. Angaben in 1000 Einwohner logarithmisch skaliert شابلون:Farblegende شابلون:Farblegende]]

منابع دَییشدیر

  1. ^ ۱٫۰ ۱٫۱ Die ständige Bevölkerung des Deutschen Reiches nach den Ergebnissen der Volkszählung 1939, Heft 2; Berlin 1941. Die Zahl der Wohnbevölkerung lag teilweise um mehrere Tausend höher.