صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۷ فوریه ۲۰۲۱

‏۱۲ آوریل ۲۰۲۰

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۵ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۸ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۲۲ آقوست ۲۰۱۷

‏۲۴ ژانویه ۲۰۱۷

‏۱۸ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶

 • Vikibot

  Beautification Vikipediya) (۲.۷)

  ک

  ‏۱۵:۰۶

 • Vikibot

  Beautification Vikipediya) (۲.۷)

  ک

  ‏۱۴:۵۸

‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶

 • Vikibot

  Beautification Vikipediya) (۲.۷)

  ک

  ‏۱۷:۴۴

‏۲۰ ژوئن ۲۰۱۶

‏۱۷ مئی ۲۰۱۶

‏۲۷ ژانویه ۲۰۱۶