صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۸ سپتامبر ۲۰۲۰

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۳ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۶ ژانویه ۲۰۱۸

‏۲۷ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۲۰ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۱۶ اوْکتوبر ۲۰۱۵