صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۳۰ ژانویه ۲۰۲۲

‏۱ آقوست ۲۰۲۱

‏۱۹ ژوئن ۲۰۲۱

‏۲۲ نوْوامبر ۲۰۲۰

‏۱۵ اوْکتوبر ۲۰۲۰

‏۲۵ جولای ۲۰۲۰

‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۳ فوریه ۲۰۱۹

‏۲۹ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۱۵ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۴ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۳ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۳۱ آقوست ۲۰۱۸

‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۸ مئی ۲۰۱۸

‏۲۲ آوریل ۲۰۱۸

‏۹ آوریل ۲۰۱۸

‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸

‏۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۶ ژانویه ۲۰۱۸

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۸ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ جولای ۲۰۱۷

‏۱۶ جولای ۲۰۱۷

‏۳۱ مئی ۲۰۱۷

‏۶ مارس ۲۰۱۷

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۶

۵۰ داها کؤهنه