صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۹ مئی ۲۰۲۰

‏۹ دسامبر ۲۰۱۹

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۸ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۲۴ آوریل ۲۰۱۸

‏۲۸ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۳ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۹ اوْکتوبر ۲۰۱۷

‏۱ جولای ۲۰۱۷

‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۷

‏۱۵ مارس ۲۰۱۷

‏۱۴ مارس ۲۰۱۷

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۱۹ مارس ۲۰۱۶

‏۲۶ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۲۷ آقوست ۲۰۱۵

‏۲۹ جولای ۲۰۱۵

‏۱ آوریل ۲۰۱۵

‏۷ سپتامبر ۲۰۱۳

‏۲ آوریل ۲۰۱۳

‏۲۲ ژانویه ۲۰۱۳

‏۲۹ اوْکتوبر ۲۰۱۲