صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۹

‏۲۳ فوریه ۲۰۱۹

‏۱۸ فوریه ۲۰۱۹

‏۱۷ فوریه ۲۰۱۹

‏۱۶ فوریه ۲۰۱۹

‏۱۵ فوریه ۲۰۱۹