صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۱ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۴ آقوست ۲۰۱۸

‏۱۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۶ ژانویه ۲۰۱۸

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ مارس ۲۰۱۷

‏۲۸ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۷ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۰ دسامبر ۲۰۱۶

۵۰ داها کؤهنه