آنامِنونو آچ

صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۸

‏۱ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۱۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۲ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۶ ژانویه ۲۰۱۸

‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۱۷ جولای ۲۰۱۷

‏۸ آوریل ۲۰۱۷

‏۹ دسامبر ۲۰۱۶