آنامِنونو آچ

صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۹ جولای ۲۰۱۹

‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸

‏۶ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۱۰ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸