صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۳ فوریه ۲۰۲۲

‏۲۷ ژانویه ۲۰۲۲

‏۱ مئی ۲۰۲۱

‏۸ فوریه ۲۰۲۱

‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۰

‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۰

‏۱۸ ژانویه ۲۰۲۰

‏۷ دسامبر ۲۰۱۹

‏۱۵ دسامبر ۲۰۱۸

‏۴ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۲ آوریل ۲۰۱۸

‏۱۸ آوریل ۲۰۱۸