صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۰

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰

‏۲۳ مارس ۲۰۲۰

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۲ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۴ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۱ جولای ۲۰۱۷

‏۲۲ مارس ۲۰۱۷

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۴ مئی ۲۰۱۶

‏۱۹ مئی ۲۰۱۶

‏۱۸ مئی ۲۰۱۶

‏۱۵ مئی ۲۰۱۶