صفحه‌‌نین گئچمیشی

ایشلدن_دانیشیغی:Aktuna Bəyim

‏۳۰ اوْکتوبر ۲۰۲۲

‏۲۰ اوْکتوبر ۲۰۲۲

‏۱۷ اوْکتوبر ۲۰۲۲

‏۱۵ اوْکتوبر ۲۰۲۲

‏۱۳ اوْکتوبر ۲۰۲۲

‏۱۲ اوْکتوبر ۲۰۲۲

‏۱۰ اوْکتوبر ۲۰۲۲

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۱۶ دسامبر ۲۰۲۰