صفحه‌‌نین گئچمیشی

ایشلدن_دانیشیغی:Ilğım

‏۶ ژانویه ۲۰۱۹

‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۷ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۲۹ مئی ۲۰۱۷

‏۱۸ فوریه ۲۰۱۷

‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۷ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۸ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۴ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۳۰ اوْکتوبر ۲۰۱۶

‏۲۹ اوْکتوبر ۲۰۱۶

‏۲۶ اوْکتوبر ۲۰۱۶

‏۲۵ اوْکتوبر ۲۰۱۶