صفحه‌‌نین گئچمیشی

ایشلدن_دانیشیغی:Mr,p balçi

‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۶ آوریل ۲۰۲۱

‏۲ مارس ۲۰۲۱

‏۲۸ فوریه ۲۰۲۱

‏۲۷ فوریه ۲۰۲۱

‏۱۵ فوریه ۲۰۲۱

‏۱۴ فوریه ۲۰۲۱

‏۱۲ فوریه ۲۰۲۱

‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۰

‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۰

‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۰

‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۰

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰

‏۲۹ جولای ۲۰۲۰

‏۲۶ جولای ۲۰۲۰

‏۲۵ جولای ۲۰۲۰

‏۲۳ جولای ۲۰۲۰

۵۰ داها کؤهنه