صفحه‌‌نین گئچمیشی

ایشلدن_دانیشیغی: Mr,p balçi

‏۳۱ دسامبر ۲۰۲۰

‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۰

‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۰

‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۰

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰

‏۲۹ جولای ۲۰۲۰

‏۲۶ جولای ۲۰۲۰

‏۲۵ جولای ۲۰۲۰

‏۲۳ جولای ۲۰۲۰

‏۲۲ جولای ۲۰۲۰

‏۲۱ جولای ۲۰۲۰

‏۱۶ جولای ۲۰۲۰

‏۷ جولای ۲۰۲۰

‏۶ جولای ۲۰۲۰

‏۳ جولای ۲۰۲۰

‏۲ جولای ۲۰۲۰

‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۰

‏۲۵ آوریل ۲۰۲۰

‏۲۴ آوریل ۲۰۲۰

‏۲۱ آوریل ۲۰۲۰

۵۰ داها کؤهنه