صفحه‌‌نین گئچمیشی

ایشلدن_دانیشیغی: Susan turk

‏۵ اوْکتوبر ۲۰۱۷

‏۲ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۲۱ فوریه ۲۰۱۷

‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۷

‏۲۷ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۲۴ آقوست ۲۰۱۵

‏۲۳ آقوست ۲۰۱۵

۵۰ داها کؤهنه