صفحه‌‌نین گئچمیشی

ایشلدن_دانیشیغی:Yusifoğlu

‏۱۰ آقوست ۲۰۱۸

‏۴ مارس ۲۰۱۸

‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۷

‏۶ ژوئن ۲۰۱۷

‏۵ ژوئن ۲۰۱۷

‏۴ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۸ مئی ۲۰۱۷

‏۲۶ مئی ۲۰۱۷

‏۲۳ مئی ۲۰۱۷

‏۱۲ مئی ۲۰۱۷

‏۱۰ آوریل ۲۰۱۷

‏۲۱ فوریه ۲۰۱۷

‏۱۸ فوریه ۲۰۱۷

‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۷

‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۵ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۶

‏۱۷ نوْوامبر ۲۰۱۶