صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۱

‏۱۴ اوْکتوبر ۲۰۲۱

‏۱۲ اوْکتوبر ۲۰۲۱

‏۲۰ مئی ۲۰۲۰

‏۱۹ مئی ۲۰۲۰

‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰

‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۹

‏۲ آوریل ۲۰۱۸

‏۲ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۶ ژانویه ۲۰۱۸

‏۱۶ اوْکتوبر ۲۰۱۶

‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۵

‏۱۸ نوْوامبر ۲۰۱۵