صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱ نوْوامبر ۲۰۲۱

‏۳۱ اوْکتوبر ۲۰۲۱

‏۲ دسامبر ۲۰۲۰

‏۸ آقوست ۲۰۲۰

‏۱۶ جولای ۲۰۲۰

‏۱۲ جولای ۲۰۲۰

‏۲۴ ژوئن ۲۰۲۰

‏۷ ژوئن ۲۰۲۰

‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰

‏۱۰ فوریه ۲۰۲۰

‏۹ فوریه ۲۰۲۰

‏۸ فوریه ۲۰۲۰

‏۱۳ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۸ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۸ آقوست ۲۰۱۹

۵۰ داها کؤهنه