صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۲ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۱ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۲ ژوئن ۲۰۱۷

‏۱ ژوئن ۲۰۱۷

‏۳۱ مئی ۲۰۱۷

‏۳۰ مئی ۲۰۱۷

‏۲۹ مئی ۲۰۱۷

۵۰ داها کؤهنه