صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۱ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۱۲ آقوست ۲۰۱۸

‏۱۶ آوریل ۲۰۱۸

‏۱۵ آوریل ۲۰۱۸

‏۲۳ فوریه ۲۰۱۸

‏۱۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۲ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۶ ژانویه ۲۰۱۸

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۲ مارس ۲۰۱۷