آنامِنونو آچ

صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۹ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۲ آقوست ۲۰۱۸

‏۹ آقوست ۲۰۱۸

‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۸ مئی ۲۰۱۸

‏۷ مئی ۲۰۱۸

‏۳۰ مارس ۲۰۱۸

‏۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۱۳ اوْکتوبر ۲۰۱۷

‏۲ آقوست ۲۰۱۷

‏۴ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۹ مئی ۲۰۱۷

‏۱ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۵

‏۲۳ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۲۹ جولای ۲۰۱۵

‏۳ مئی ۲۰۱۴