صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۹ جولای ۲۰۲۱

‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۳۱ آقوست ۲۰۱۸

‏۳۰ آقوست ۲۰۱۸

‏۲۲ آقوست ۲۰۱۸

‏۲۴ جولای ۲۰۱۸

‏۱۱ آوریل ۲۰۱۸

‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۲۴ جولای ۲۰۱۷

‏۲۴ مئی ۲۰۱۷

‏۱۵ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۳ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۱۱ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۲۹ جولای ۲۰۱۵

‏۱۴ فوریه ۲۰۱۵