صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۵ آقوست ۲۰۱۸

‏۲ آقوست ۲۰۱۸

‏۲۱ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۵ آوریل ۲۰۱۸

‏۱۴ آوریل ۲۰۱۸

‏۲۸ مارس ۲۰۱۸

‏۲۷ مارس ۲۰۱۸

‏۱۰ ژانویه ۲۰۱۸

‏۷ ژانویه ۲۰۱۸

‏۶ ژانویه ۲۰۱۸

‏۲۰ اوْکتوبر ۲۰۱۷

‏۱۵ مئی ۲۰۱۷

‏۴ مئی ۲۰۱۷

‏۸ دسامبر ۲۰۱۶

‏۵ دسامبر ۲۰۱۶

‏۴ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۶ آقوست ۲۰۱۶

‏۵ آقوست ۲۰۱۶

‏۶ جولای ۲۰۱۶

‏۱۵ نوْوامبر ۲۰۱۵

‏۱۴ نوْوامبر ۲۰۱۵

‏۱۳ نوْوامبر ۲۰۱۵

‏۲۳ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵

۵۰ داها کؤهنه