صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۲ جولای ۲۰۲۲

‏۱۰ جولای ۲۰۲۲

‏۴ جولای ۲۰۲۲

‏۲۶ آوریل ۲۰۲۲

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۲ آقوست ۲۰۱۸

‏۱۹ آقوست ۲۰۱۸

‏۱۸ مئی ۲۰۱۸

‏۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۸ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۱۴ جولای ۲۰۱۷

‏۱۸ اوْکتوبر ۲۰۱۶

‏۱۷ اوْکتوبر ۲۰۱۶

‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۷ آقوست ۲۰۱۶

‏۲۴ فوریه ۲۰۱۶

‏۲۸ دسامبر ۲۰۱۵

‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۵