صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۲ جولای ۲۰۲۱

‏۲۶ آوریل ۲۰۲۱

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۱۴ اوْکتوبر ۲۰۱۹

‏۱۳ مئی ۲۰۱۸

‏۷ مئی ۲۰۱۸

‏۲ مارس ۲۰۱۸

‏۲ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۷

‏۹ دسامبر ۲۰۱۷

‏۶ آقوست ۲۰۱۷

‏۶ ژوئن ۲۰۱۷

‏۵ ژوئن ۲۰۱۷

‏۴ ژوئن ۲۰۱۷

‏۳ ژوئن ۲۰۱۷

۵۰ داها کؤهنه