آنامِنونو آچ

صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۸ دسامبر ۲۰۱۹

‏۳ دسامبر ۲۰۱۹

‏۱ دسامبر ۲۰۱۹

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۹ اوْکتوبر ۲۰۱۹

‏۸ آقوست ۲۰۱۹

‏۲۳ ژانویه ۲۰۱۹

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۹ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۱۷ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۱۵ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۱۳ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۷ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۴ آقوست ۲۰۱۸

‏۱۸ مئی ۲۰۱۸

‏۱۲ مئی ۲۰۱۸

‏۵ مئی ۲۰۱۸

‏۲۷ آوریل ۲۰۱۸

‏۹ آوریل ۲۰۱۸

‏۱۹ مارس ۲۰۱۸

‏۸ ژانویه ۲۰۱۸

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۷ دسامبر ۲۰۱۷

‏۳ آقوست ۲۰۱۷

‏۱۵ جولای ۲۰۱۷

‏۱ جولای ۲۰۱۷

‏۱۵ ژوئن ۲۰۱۷

‏۴ ژوئن ۲۰۱۷

‏۳۱ مئی ۲۰۱۷

‏۶ اوْکتوبر ۲۰۱۶

‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۶ آقوست ۲۰۱۶

۵۰ داها کؤهنه