صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۹ جولای ۲۰۲۰

‏۹ جولای ۲۰۲۰

‏۲۰ مئی ۲۰۲۰

‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۵ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۴ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۳۰ اوْکتوبر ۲۰۱۹

‏۱۴ آقوست ۲۰۱۹

‏۱۳ آقوست ۲۰۱۹

‏۱۲ آقوست ۲۰۱۹

‏۷ دسامبر ۲۰۱۸

‏۱۲ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۵ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۱۵ جولای ۲۰۱۷

‏۲۶ مئی ۲۰۱۶

‏۲۵ مئی ۲۰۱۶

‏۲۳ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۲۹ جولای ۲۰۱۵

‏۱۵ فوریه ۲۰۱۵