صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۹ سپتامبر ۲۰۲۲

‏۲۱ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۶ نوْوامبر ۲۰۲۱

‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰

‏۱۳ آوریل ۲۰۲۰

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۲ جولای ۲۰۱۸

‏۹ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۸ مئی ۲۰۱۸

‏۷ مئی ۲۰۱۸

‏۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۳۱ جولای ۲۰۱۷

‏۱۵ جولای ۲۰۱۷

‏۱۰ آقوست ۲۰۱۶

‏۸ اوْکتوبر ۲۰۱۵