صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۹ نوْوامبر ۲۰۱۵

‏۱۸ نوْوامبر ۲۰۱۵

۵۰ داها کؤهنه