صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۹ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۲۷ آقوست ۲۰۱۸

‏۷ مئی ۲۰۱۸

‏۲۲ آوریل ۲۰۱۸

‏۲۶ ژانویه ۲۰۱۸

‏۲۶ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۷

‏۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۲۹ ژوئن ۲۰۱۷

‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۷

‏۴ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۱۲ جولای ۲۰۱۶

‏۱۱ جولای ۲۰۱۶