آنامِنونو آچ

صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۹ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۲۸ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۲۷ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۳۰ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۴ آقوست ۲۰۱۸

‏۲۳ آقوست ۲۰۱۸

‏۱۰ آقوست ۲۰۱۸

‏۲۷ ژانویه ۲۰۱۸

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۸ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۲۲ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۱۵ نوْوامبر ۲۰۱۷