صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۸ فوریه ۲۰۲۱

‏۱۹ آوریل ۲۰۲۰

‏۱۸ آوریل ۲۰۲۰

‏۱۷ آوریل ۲۰۲۰

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۶ جولای ۲۰۱۹

‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۹

‏۶ دسامبر ۲۰۱۸

‏۸ جولای ۲۰۱۸

‏۸ مارس ۲۰۱۷

‏۷ مارس ۲۰۱۷

‏۶ مارس ۲۰۱۷

‏۵ مارس ۲۰۱۷

‏۴ مارس ۲۰۱۷

‏۳ مارس ۲۰۱۷

‏۲ مارس ۲۰۱۷

‏۱ مارس ۲۰۱۷

‏۲۸ فوریه ۲۰۱۷

‏۲۷ فوریه ۲۰۱۷

‏۲۶ فوریه ۲۰۱۷

‏۲۵ فوریه ۲۰۱۷

‏۲۴ فوریه ۲۰۱۷

‏۲۳ فوریه ۲۰۱۷

‏۲۲ فوریه ۲۰۱۷

‏۲۱ فوریه ۲۰۱۷

‏۲۰ فوریه ۲۰۱۷

‏۱۹ فوریه ۲۰۱۷

۵۰ داها کؤهنه