صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۰ آقوست ۲۰۲۱

‏۱۹ آقوست ۲۰۲۱

‏۱۵ دسامبر ۲۰۱۸

‏۳۰ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۱۳ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱ اوْکتوبر ۲۰۱۷

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۷

۵۰ داها کؤهنه