صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۸ فوریه ۲۰۲۱

‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰

‏۲۲ جولای ۲۰۱۸

‏۲۲ آقوست ۲۰۱۷

‏۲۳ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۱۸ فوریه ۲۰۱۶

‏۴ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۲۹ جولای ۲۰۱۵

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۴

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴