صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۰ فوریه ۲۰۲۲

‏۱۹ مئی ۲۰۲۰

‏۱۱ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۵ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲ جولای ۲۰۱۸

‏۱۵ مئی ۲۰۱۸

‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۸ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ اوْکتوبر ۲۰۱۶