صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۱۸ جولای ۲۰۲۱

‏۲۸ مئی ۲۰۲۱

‏۷ مئی ۲۰۲۱

‏۶ مئی ۲۰۲۱

‏۶ فوریه ۲۰۲۱

‏۲۲ مارس ۲۰۲۰

‏۲۱ مارس ۲۰۲۰

‏۲۸ فوریه ۲۰۲۰

‏۶ مارس ۲۰۱۹

‏۱۷ ژانویه ۲۰۱۹

‏۲۴ جولای ۲۰۱۸

‏۲۸ ژانویه ۲۰۱۸

‏۲۷ ژانویه ۲۰۱۸

‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۱۵ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۷ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۲۶ اوْکتوبر ۲۰۱۷

‏۲۴ اوْکتوبر ۲۰۱۷

‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۷

‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۷

‏۲۹ مئی ۲۰۱۷

‏۲۳ فوریه ۲۰۱۷

‏۱۱ اوْکتوبر ۲۰۱۶

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۱۷ جولای ۲۰۱۶

‏۵ مارس ۲۰۱۶

‏۱۷ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۱۶ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۲۵ آقوست ۲۰۱۵

‏۲۴ آقوست ۲۰۱۵

۵۰ داها کؤهنه