صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۸ آوریل ۲۰۲۰

‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰

‏۱۰ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۱ آقوست ۲۰۱۹

‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۸

‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۷ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۸ مئی ۲۰۱۸

‏۹ آوریل ۲۰۱۸

‏۱۴ فوریه ۲۰۱۸

‏۶ فوریه ۲۰۱۸

‏۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۷ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۲۸ اوْکتوبر ۲۰۱۷

‏۲ آقوست ۲۰۱۷

‏۱ جولای ۲۰۱۷

‏۳۱ مئی ۲۰۱۷

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۱ آقوست ۲۰۱۶

‏۲ مارس ۲۰۱۶

‏۲۸ دسامبر ۲۰۱۵

‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۵

‏۲۵ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۲۹ جولای ۲۰۱۵

‏۵ سپتامبر ۲۰۱۴

‏۲ مئی ۲۰۱۴

‏۲۱ ژانویه ۲۰۱۳

۵۰ داها کؤهنه