صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۲ مئی ۲۰۲۰

‏۲۲ فوریه ۲۰۲۰

‏۱۲ فوریه ۲۰۲۰

‏۱۰ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۱۱ اوْکتوبر ۲۰۱۹

‏۵ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۲۴ ژوئن ۲۰۱۹

‏۱۱ آوریل ۲۰۱۹

‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۴ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸

۵۰ داها کؤهنه