صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۵ مئی ۲۰۱۹

‏۳۱ مئی ۲۰۱۷

‏۳۰ مئی ۲۰۱۷

‏۲۹ مئی ۲۰۱۷

۵۰ داها کؤهنه