صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۸

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲ ژوئن ۲۰۱۷

‏۱ ژوئن ۲۰۱۷

‏۳۱ مئی ۲۰۱۷

‏۳۰ مئی ۲۰۱۷

‏۲۹ مئی ۲۰۱۷

۵۰ داها کؤهنه