آنامِنونو آچ

صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۰ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۸

‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۹ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۱۷ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۸ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۷ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۹ آقوست ۲۰۱۸

‏۱۶ ژوئن ۲۰۱۸

‏۱۹ مئی ۲۰۱۸

‏۱۸ مئی ۲۰۱۸

‏۷ مئی ۲۰۱۸

‏۱۹ آوریل ۲۰۱۸

‏۳۰ مارس ۲۰۱۸

‏۱۶ فوریه ۲۰۱۸

‏۱۵ فوریه ۲۰۱۸

‏۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۹ دسامبر ۲۰۱۷

‏۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۳۰ اوْکتوبر ۲۰۱۷

‏۳ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۲۵ جولای ۲۰۱۷

‏۱۶ جولای ۲۰۱۷

‏۲ جولای ۲۰۱۷

‏۱ جولای ۲۰۱۷

‏۴ ژوئن ۲۰۱۷

‏۳۱ مئی ۲۰۱۷

‏۱۴ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۱۰ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۱۵ آقوست ۲۰۱۶

‏۱۴ مارس ۲۰۱۶

‏۲۹ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۵

۵۰ داها کؤهنه