صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۳ آوریل ۲۰۲۰

‏۵ مئی ۲۰۱۸

‏۷ ژانویه ۲۰۱۸

‏۵ ژوئن ۲۰۱۷

‏۳۱ مئی ۲۰۱۷

‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۲۳ آقوست ۲۰۱۵

‏۱۲ آقوست ۲۰۱۵

‏۱۰ آقوست ۲۰۱۵

‏۶ آقوست ۲۰۱۵

‏۲۹ جولای ۲۰۱۵

‏۱۶ جولای ۲۰۱۵

‏۸ نوْوامبر ۲۰۱۴

‏۶ ژانویه ۲۰۱۳

‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۲

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۲