صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۱ فوریه ۲۰۲۲

‏۶ فوریه ۲۰۲۲

‏۳۰ ژانویه ۲۰۲۲

‏۲۳ ژانویه ۲۰۲۲

‏۸ دسامبر ۲۰۲۱

‏۲۸ اوْکتوبر ۲۰۲۱

‏۱۹ اوْکتوبر ۲۰۲۱

‏۹ اوْکتوبر ۲۰۲۱

‏۲ اوْکتوبر ۲۰۲۱

‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

‏۲۴ آقوست ۲۰۲۰

‏۵ سپتامبر ۲۰۱۹

‏۱۷ دسامبر ۲۰۱۸