صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۸ جولای ۲۰۲۱

‏۱ آوریل ۲۰۲۰

‏۲۷ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۲۵ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۲ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۱۵ آقوست ۲۰۱۵

‏۲۹ جولای ۲۰۱۵

‏۱۶ جولای ۲۰۱۵

‏۸ نوْوامبر ۲۰۱۴

‏۳۰ ژانویه ۲۰۱۳

‏۱۵ دسامبر ۲۰۱۲

‏۲۸ اوْکتوبر ۲۰۱۲

‏۱۱ سپتامبر ۲۰۱۲