صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۶ جولای ۲۰۲۰

‏۱۲ جولای ۲۰۲۰

‏۱۵ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۱۰ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۷ ژوئن ۲۰۱۹

‏۱۹ ژوئن ۲۰۱۹

‏۱۸ ژوئن ۲۰۱۹

‏۶ ژوئن ۲۰۱۹

‏۳۰ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۸

‏۱۸ دسامبر ۲۰۱۸

‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۸

‏۱۰ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۴ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۹ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۴ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۲۹ آقوست ۲۰۱۸

‏۲۸ آقوست ۲۰۱۸

‏۲۶ آقوست ۲۰۱۸

۵۰ داها کؤهنه