صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۹ فوریه ۲۰۲۱

‏۲۲ آقوست ۲۰۲۰

‏۱۶ آقوست ۲۰۲۰

‏۲۷ مئی ۲۰۲۰

‏۵ آوریل ۲۰۲۰

‏۲۸ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۵ اوْکتوبر ۲۰۱۹

‏۲۸ جولای ۲۰۱۹

‏۲۷ جولای ۲۰۱۹

‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۹

‏۹ نوْوامبر ۲۰۱۸

‏۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۷ مئی ۲۰۱۸

‏۲ فوریه ۲۰۱۸

‏۳ ژانویه ۲۰۱۸

‏۲ ژانویه ۲۰۱۸

‏۵ ژوئن ۲۰۱۷

‏۴ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۳ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۲ نوْوامبر ۲۰۱۶

۵۰ داها کؤهنه