صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۷ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۱۵ جولای ۲۰۱۷

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۶ دسامبر ۲۰۱۵

‏۲۳ نوْوامبر ۲۰۱۵

‏۲۸ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۲۵ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۱۸ آقوست ۲۰۱۵

‏۲۹ جولای ۲۰۱۵

‏۹ مارس ۲۰۱۵