آنامِنونو آچ

صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱ مئی ۲۰۱۹

‏۷ آوریل ۲۰۱۹

‏۱۷ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۱۵ اوْکتوبر ۲۰۱۸

‏۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۸ مئی ۲۰۱۸

‏۷ مئی ۲۰۱۸

‏۲۲ آوریل ۲۰۱۸

‏۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۳۱ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۵ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۴ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۳ دسامبر ۲۰۱۷

‏۱۶ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۲۴ جولای ۲۰۱۷

‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۷

‏۱۴ نوْوامبر ۲۰۱۶

‏۵ اوْکتوبر ۲۰۱۶

‏۲۶ مئی ۲۰۱۶

‏۱ مئی ۲۰۱۶

‏۳ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۱۹ آقوست ۲۰۱۵

‏۳۰ جولای ۲۰۱۵

‏۲۹ جولای ۲۰۱۵

‏۳ مئی ۲۰۱۴