صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۰ نوْوامبر ۲۰۱۹

‏۲۳ فوریه ۲۰۱۹

‏۱۳ آقوست ۲۰۱۸

‏۲۸ ژانویه ۲۰۱۸

‏۲۷ ژانویه ۲۰۱۸

‏۲۲ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۷

‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۷

‏۱۷ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۳ فوریه ۲۰۱۷

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۵

‏۱۴ نوْوامبر ۲۰۱۵