صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۱۱ ژانویه ۲۰۲۰

‏۹ ژانویه ۲۰۲۰

‏۵ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۱ جولای ۲۰۱۸

‏۱۰ مئی ۲۰۱۸

‏۲۳ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۹ مئی ۲۰۱۷

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۸ فوریه ۲۰۱۶

‏۳۱ ژانویه ۲۰۱۶

‏۲ ژانویه ۲۰۱۶

‏۱ ژانویه ۲۰۱۶

‏۲۵ اوْکتوبر ۲۰۱۵

‏۲۹ جولای ۲۰۱۵

‏۲۶ جولای ۲۰۱۴

‏۳۰ ژانویه ۲۰۱۳

‏۶ اوْکتوبر ۲۰۱۲

‏۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲