صفحه‌‌نین گئچمیشی

‏۲۱ مئی ۲۰۲۱

‏۱۹ مئی ۲۰۲۱

‏۱۸ مئی ۲۰۲۱

‏۱۷ مئی ۲۰۲۱

‏۸ مئی ۲۰۲۱

‏۱۲ ژانویه ۲۰۲۱

‏۱۱ ژانویه ۲۰۲۰

‏۹ ژانویه ۲۰۲۰

‏۵ دسامبر ۲۰۱۸

‏۲ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۱ جولای ۲۰۱۸

‏۱۰ مئی ۲۰۱۸

‏۲۳ فوریه ۲۰۱۸

‏۲۹ مئی ۲۰۱۷

‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۲۸ فوریه ۲۰۱۶

‏۳۱ ژانویه ۲۰۱۶

‏۲ ژانویه ۲۰۱۶

‏۱ ژانویه ۲۰۱۶

‏۲۵ اوْکتوبر ۲۰۱۵

۵۰ داها کؤهنه